Tähelepanelikkus:
personaalne tähelepanu üksikasjadele

KESKKONNASÕBRALIK POLIITIKA

Nordic Plast peab lugu keskkonnast ning aitab kaasa säästvale arengule, arendades oma äritegevust keskkonda võimalikult vähe mõjutades. See tähendab, et seame oma tootmisprotsessis eesmärgiks:

  • viia keskkonnamõju miinimumini, hoides loodusressursse ning taaskasutades materjale;
  • tekitada võimalikult vähe jääke ja jäätmeid;
  • veenduda, et ka meie tarnijad ja töövõtjad täidaksid keskkonnanõudeid, sh Euroopa Ühenduse kemikaalide ja nende ohutu kasutamise määruse (REACH, EÜ 1907/2007)
    nõudeid.

Samuti püüame anda oma panuse Rootsi kuueteistkümne keskkonnaalase
kvaliteedieesmärgi saavutamisse (1997/98:145), keskendudes eriti eesmärkidele 1–6.