Oppmerksomme:
Personlig oppmerksomhet på detaljene

I Nordic Plast har vi respekt for miljøet og bidrar til bærekraftig utvikling ved å utføre operasjoner med minimal miljøpåvirkning. Dette innebærer at vi i vår produksjonsprosess tar sikte på:

  • Minimere miljøpåvirkningen ved å ta vare på naturressurser og ved resirkulering;
  • Minimere mengden avfall og utslipp;
  • Forsikre oss om at våre leverandører og oppdragstakere tilfredsstiller miljøkrav, som medlemmer av REACH (EC 1907/2007).

Vi legger også vinn på å bidra til de seksten svenske miljømålene (1997/98:145), med fokus på mål 1-6.