Flexibel:
Kort besluts-processen och snabb service

Limning är en kostnadseffektiv metod för att framställa säljstödjande och reklammaterial inklusive bordsställ, golvställ, interiörelement, lotteri- och insamlingslådor.