Uppmärksam:
Personlig uppmärksamhet på detaljer

Hos Nordic Plast tar vi hänsyn till miljön och bidrar till en hållbar utveckling genom att utföra operationer med minimal miljöpåverkan. Detta innebär att under våra tillverkningsprocesser strävar vi efter att:

  • Minimera påverkan på miljön genom att spara på naturresurser och återvinna;
  • Minimera mängden rester och avfall;
  • Säkerställa att våra leverantörer och entreprenörer uppfyller miljömässiga krav så som att vara medlem av REACH (EC 1907/2007).

Vi strävar även efter att bidra till de sexton Svenska miljökvalitetsmålen (1997/98:145), med fokus på målen 1-6.